TAMMINEN LATTIALAUTA

 

 • Tärkeimmät vientimaat: Suomi ja muut Skandinavian maat
 • Käsittely: Tuote on valmis öljyttäväksi, lakattavaksi jne. Ei tarvitse hioa. Veden- ja muiden nesteiden kestävyyden saavuttamiseksi (mikäli öljytään), suosittelemme loppuviimeistelyksi yhtä kerrosta öljyvahaa tai vahaa, joka levitetään puulle käsin.
 • Kosteus: 8 % (sallittu vaihtelu +/- 2 %)
 • Kieleke ja ura: neljällä sivulla
 • Pituus: pakkauksessa on 600-2800 mm
 • Pakattu: muoviin
 • Laatu: Premium ja rustik

PREMIUM – valikoiduista aihioista valmistettu lattialauta, jossa esiintyy minimaalisesti enintään 2 mm läpimittaisia oksia

RUSTIK – sallittua värimuutos ja eripaksuiset enintään 50 mm läpimittaiset „elävät oksat“.

Vähäisessä määrin on sallittu pintapuuta 140 ja 120 mm levyisissä laudoissa.

Toimitusaika: mikäli varastossa ei ole, tilauksen esittämisestä kolme viikkoa.

 

 

Puu Paksuus mm Leveys mm Pituudet pakkauksessa mm
Tammi 21 120 600-2800
Tammi 21 140 600-2800
Tammi 21 160 600-2800
Tammi 21 180 600-2800
Tammi 21 200 600-2800
Tammi lattialauta, rustik

Tammi lattialauta, rustik

rustik koeraga

Tammi lattialauta, rustik ja koira (oiled)

Tammi lattialauta, premium

Tammi lattialauta, premium

 

Top view   Tonque and Groove

100% natural

 

Kuvia suomalaisesta asiakkaasta:

Oak lattialauta, rustik

Tammi lattialauta, rustik

Tammi lattialauta, rustik

Tammi lattialauta, rustik

 

 

 

 

 

 

 

 

Tammi lattialauta, rustic 21x200mm

Solid oak flooring rustic

 

 

 

 

 

 

 

 

Asennus: puiselle alustalle tai betonille.

Puinen alusta: Yleisin puinen aluslattia ovat lastulevyt, OSB tms. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tulee käyttöohjeen lisäksi tarkkailla myös ilmankosteutta ja lämpötilaa. Avuksi on myös oikeiden työvälineiden käyttö.

Betonisen aluslattian osalta tulee seurata, että lattian epätasaisuudet jäisivät normin rajoihin ±2 mm

2 m matkalla. Betonin valun jälkeen lattian tulee ehdottomasti antaa kuivua 1-2 kuukautta tai enemmän (riippuu betonikerroksen paksuudesta ja kuivumisolosuhteista). Asennusta aloitettaessa täytyy suhteellisen ilmankosteuden jäädä ~60 % rajoihin. Betonin kosteus tulee ennen asennusta ehdottomasti mitata. Kosteuden tulisi olla välillä 6 % – 8 %. Ennen asennustöiden aloittamista on suositeltavaa suorittaa betonin kevyt hionta, jotta „betonimaito“ poistuisi. Tämä menetelmä parantaa huomattavasti liiman tarttumista betoniin.

Vanha betonilattia

Jos vanha betonilattia on sileä, sen epätasaisuus 2 m matkalla ei ylitä ±2 mm, ja se on puhdas ja kuiva,

voi lattialaudat liimata suoraan aluslattiaan. Jos aluslattia ei ole riittävän tasainen, katso kappaletta „Epätasainen betonilattia“. Mikäli betonilattian kosteuspitoisuuden suhteen on epäilyjä, turvaudu samoihin apukeinoihin kuin kostean betonilattian osalta. Katso kappaletta „kostea betonilattia“.

Kostea betonilattia

Mikäli aluslattian kosteuspitoisuus ei tuuletuksesta huolimatta mahdu sallittuihin rajoihin, tulee alkaa etsiä mahdollisia epäkohtia ja korjata niitä. Kosteuden aiheuttajan selvittämiseksi tulee tehdä seuraavaa:

 • tarkastaa, ovatko rakennuksen ulkopuoliset kosteuseristeet kunnossa;
 • tarkastaa, ettei lattian lämpöeristys ole märkä;
 • tarkastaa, onko lattian kosteuseristys ehjä ja oikein asennettu;
 • tarkastaa, ettei kosteus pääse sisään esimerkiksi parvekkeen ovien kohdalta;
 • mikäli alemmassa tilassa on uima-allas, tulee tarkastaa, että lattiassa on alapuolinen kosteuseritys ja että se on kunnossa;
 • tarkastaa, onko lattiassa lämpö- tai kylmäsiltoja.

Edellä esitetyn luettelon perusteella tehtyjen tarkastusten tuloksena havaitut viat tulee ehdottomasti  korjata ennen lattiapäällysteen asentamista. Mikäli kosteuspitoisuuden aiheuttaja on kapillaarikosteus, voi lattiapäällysteen kosteuseristyksellä tilannetta hieman parantaa, mutta silloinkaan betonilattian kosteus ei saa olla yli 6-8 %.

Huom! Tätä vaihtoehtoa harkittaessa tulee pitää mielessä, että aluspinnassa oleva liiallinen kosteus pyrkii joka tapauksessa ulos. Mikäli kosteus ei pääse poistumaan lattiasta ylös, se imeytyy seinärakenteeseen aiheuttaen siinä kosteus- ja homevaurioita.

Kosteuseristysmahdollisuudet:

 • Epoksipohjamaali – käytetään betonilattian kosteuserityksessä
 • On mahdollista käyttää myös muoviakalvoa, jolle asetetaan kerros vedenkestävää vaneria.

Ennen lattialautojen liimausta tulee kosteuseristeen kiinnitysliiman olla täysin kuivunut.

Epätasainen betonilattia

Jos betonilattia on epätasainen, se tulee tasoittaa tai mahdollisuuksien salliessa hiota. Pienet epätasaisuudet suositellaan hiomaan betonista timanttilaikalla.

Tasoitus suoritetaan siihen tarkoitetuilla massoilla valmistajan ohjeiden mukaan.

Yleinen suositus — käytä tasoitusmassaa niin vähän kuin mahdollista ja ainoastaan kaikkein korkealaatuisimpia tuotteita. Betonin epätasaisuuksia tasoitettaessa tulee tasoituskerroksen suhteen olla varovainen, sillä mikäli kerros ei ole riittävän luja, se voi irrota betonista. Tasoituskerroksen paksuus ei missään tapauksessa saa olla alle 5 mm. Tasoituksiin sopivat ainoastaan laatumassat, esim. UZIN, jonka lujuusarvo on 50 Nm/mm2.

VANERI TAI OSB

Mikäli lattia on puukoolauksella, tulee levyt asentaa koolaukselle puuruuveilla. Lastulevyn kosteuspitoisuus on matalampi kuin vanerin tai OSB:n. Levyjen asennuksessa jätetään levyjen välit eli liikuntasaumat 3…5 mm.

Puinen aluslattia

Ensin tulee tarkastaa, sopiiko laudoista tehty aluslattia aluskerrokseksi, epätasaisuus ei saa ylittää 2 m osuudella ±2 mm. Mikäli tämä vaatimus ei täyty, lattia tulee tasoittaa täyttämällä kuopat

tai hiomalla, suurten epätasaisuuksien osalta sensijaan peittää uudella laattakerroksella. Tarkasta, että aluslattia on vakaa. Lattia tulee puhdistaa ennen liimausta käyttämällä hieman kosteaa riepua ja puhdistusainetta.

Koolaus aluslattiana

Aluslattian palkkien ja koolauksen pitää olla jäykkiä ja niiden etäisyyksien vastata materiaalin paksuutta. Lattiakoolauksen täytyy olla väh. 45 x 45 mm, kosteuspitoisuus enint. 12 %. Suosittelemme käyttämään koolausta mitaltaan 100×50 mm ja koolauslautojen asentamista lappeelleen. Koolauksen ihanteellinen välimatka koolauslaudan keskipisteestä toisen koolauslaudan keskipisteeseen on 40 cm, toisin sanoen lautojen välimatka on 30cm. Aina on suositeltavaa asentaa koolauksen päälle ennen lattialautojen asennusta 12 mm vaneri- tai OSB-kerros.

LAUTOJEN ASENNUSSUOSITUKSET:

Etäisyys seinistä ja muista kiinnitetyistä esineistä

Liikuntasauma lautalattian ja seinien ja kiinnitettyjen kohteiden välissä riippuu tilan koosta sekä sisäilmastosta, suositeltava on ~10-20 mm. Liikuntasaumat peitetään lattialistoilla tai täytetään sopivansävyisellä elastisella saumamassalla (siinä tapauksessa tulee jättää 5 mm leveämpi liikuntasauma).

Askeläänien ja iskujen vaimentaminen

Askeläänien ja iskujen vaimennusta rullamateriaaleilla (vaahtomuovi, korkkirulla) ei saa tehdä! Tähän ei ole aluslattiaan liimattaessa myöskään tarvetta, sillä aluslattiaan liimatulla täyspuulattialla kuljettaessa ei synny melua kuten laminaattilattialla ja parkettilattialla.

Lattialaudan liimaaminen

Laudan liimauksessa on suositeltavaa käyttää erikoisliimaa, joka varmistaa joustavan yhteyden aluspintaan. Jos aluspinta on hyvin imevä, on suositeltavaa pohjamaalata lattia erityisellä siihen tarkoitetulla pohjamaalilla (käytettävän liiman mukaisesti).

Lattialautojen asentaminen aloitetaan huoneen tarkalla mittaamisella ja suunnittelulla. Käytä merkkinarua

vakuuttuaksesi siitä, että ensimmäinen rivi on todellakin suora. Tämä on lopputuloksen saavuttamiseksi erittäin tärkeää.

Liima levitetään lautatyyppiä vastaavalla liimakammalla lattialle. Liimaa levitetään valmiiksi 20-30 cm verran – liimavyöhykkeen yli tulee yltää lyömään laudat yhteen. Liimalla valmiiksi levitettävän kaistaleen leveys riippuu liimatyypistä (kuivumisnopeudesta), aluspinnan imevyydestä, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

Aloita asennus etäisimmän seinän luota, ensimmäisen laudan ura seinään päin. Aseta sopivia kiiloja seinien ja muiden kiinteiden esteiden ja lattialautojen väliin. Jätä liikuntasauma koko lattian alueen ymrärille (10-20 mm). Poista kiilat seuraavana päivänä. Käytä lautojen yhteen lyömiseen raskasta vasaraa. Ettei laudan kieleke vaurioituisi, käytä lyömäkapulaa tai 30 cm pituista laudanpätkää.

Seiso asentamisen aikana jo asennetulla lattialla. Betonisen aluslattian osalta lattialaudat vain liimataan aluslattiaan. Vaneri- ja OSB-aluslattian osalta käytä liiman lisäksi ruuveja.

Kiinnitä lattialaudat ruuveilla alustaan (vaneri, OSB) kielekkeen yläosasta 45° kulmassa lattian suhteen.

Kaikki lattialaudat tulee painaa varovasti liimatyynyyn, jotta saavutetaan luja tartunta. Jos aluslattia on epätasainen, saattaa liiman tartuntakyky merkittävästi vähentyä. Kaksi viimeistä lautaa asennetaan yhdenaikaisesti.

Viimeinen lauta tulee tilaa vastaavasti sahata sopivaksi etukäteen.

Lattialautoja suoraan aluslattiaan liimattaessa ei ole suositeltavaa liimata kieleke-ura -liitoksesta.

Liimauksen jälkeen on suositeltavaa asettaa lattialle (betonialuslattian osalta) paino (esimerkiksi hiekkasäkkejä tai vielä käyttämättömiä lautapakkauksia). Jos liimaa sattuu laudan pinnalle, se tulee välittömästi poistaa kostealla rievulla, ettei puun väri muuttuisi. Laudan liimauksen jälkeen täytyy lattian antaa kuivua 1-7 vuorokautta käytettävästä liimasta riippuen. Vasta sitten voi aloittaa viimeisen hionnan ja viimeistelyn.

Koolaukselle asentaminen

Lautoja koolaukseen kiinnitettäessä on suositeltavaa käyttää naulojen sijasta ruuveja mitaltaan 3×45 -4,2×55 mm. Laudat kiinnitetään koolaukseen ruuveilla uran yläoasta 45° kulmassa lattian suhteen.

Kun laudat kiinnitetään ruuveilla, vähenee lattian mahdollinen naksuminen ja lattialaudan saa tarvittaessa helposti irrottaa. Ruuvinreiät voi valmiiksi porata, mutta se ei ole välttämättä tarpeen. Lautoja ruuveilla asennettaessa ei saa liimata pitkittäissaumoja. Lautojen päät voi liimata keskenään yhteen, siten saat tiiviimmät päätysaumat. Ruuveilla asennetussa lattiassa jokainen lauta kuivuu/paisuu erikseen. Siksi lattiaan saattaa lämmityskautena syntyä rakoja. Ne katoavat kesällä, kun lämmitystarvetta ei ole ja ilmankosteus tilassa kohoaa.

Lämmitettävä betonilattia

Jos ensimmäisille riveille ei tehdä mekaanista lisäkiinnitystä, liimataan edellisenä iltana 1…3 riviä. Silloin ensimmäiset rivit ovat aamuun mennessä tukevasti kiinni ja pääosan asennuksen voi aloittaa: jokainen uusi lattialauta lyödään edelliseen tukevasti kiinni.

Suositeltava lautojen leveys 15/16 mm paksuisten lautojen osalta on enintään 140 mm ja 20 mm paksuisten lautojen osalta enintään 160 mm. Jos haluat asentaa lattialämmitykselle leveämpiä lautoja, tulisi käyttää 2-kerroksisia vedenpitävällä koivuvanerilla olevia lattialautoja, joita voi asentaa alustaan liimauksen lisäksi myös uivina. Lattialämmityksen tulee levittää lämpöä koko pinnan alueella, pintalämpötila (myös mattojen ja kalusteiden alla) ei saa koskaan ylittää 27 °C.

Lattialämmityksen osalta tulee ehdottomasti käyttää pohjalakkaa, sillä muuten lattialaudat liimautuvat voimakkaalla lakalla lakattaessa toisiinsa kiinni. Jatkossa tulee seurata myös sitä, että lattialämmityksen säätely ei tapahtuisi liian äkillisesti – se ei saisi tapahtua nopeammin kuin 3–4° C vuorokaudessa.

Huom! Lämmitetylle lattialle ei suositella pyökki-, vaahtera-, jatoba-, akaasia- tai siperianlehtikuusilautoja, sillä nämä puulajit eivät ole riittävän vakaita. Ei suositella myöskään kuusi- tai mäntylattialautoja, sillä näiden puulajien lämmönjohtavuus on suhteellisen huono.

LIIMOJEN KÄYTTÖ

Lattialautojen liimauksessa ei ehdottomasti saa käyttää vesipohjaisia dispersioliimoja!

*Laatoille liimaamiseen sopivat liuospohjaiset liimat, polyuretaaniliimat, polymeeriliimat, esim. Schönox MSElastic ja Shönox Parkett-Elastic (kosteisiin tiloihin) ja hybridiliimat (voi asentaa myös eksoottisia puumateriaaleja), esim. UZIN MK 100 hybrid.

*Betonille liimaamiseen sopivat polyuretaaniliimat ja polymeeriliimat, esim. Schönox MS- Elastic ja Shönox Parkett-Elastic (kosteisiin tiloihin) ja hybridiliimat (voi asentaa myös eksoottisia puumateriaaleja), esim. UZIN MK 100 hybrid.

Lautalattian suojaaminen

Välittömästi lautalattian asentamisen jälkeen lattia tulee kattaa koko laajuudeltaan rakennuspahvilla, jottei pinta likaannu ennen viimeistelyä. Tehtaassa viimeisteltyjen lautojen osalta on suositeltavaa asentaa laudoille yksi kerros lastulevyä ja kattaa se rakennuspahvilla. Tämä on tarpeen siksi, että vältyttäisiin lattian naarmuuntumiselta jatkossa tapahtuvien viimeistelytöiden, esimerkiksi maalaustöiden, aikana.